Eoly Coöperatie

0
windturbines

1000
MWh/jaar

1000
ton CO2 reductie/jaar


Eoly_Cooperant_2

Eoly Coöperatie

Eoly Coöperatie is opgericht in januari 2016 en werd erkend in april 2016 door de Nationale Raad voor Coöperaties. Deze erkenning garandeert dat de betreffende vennootschappen in overeenstemming met de coöperatieve waarden en principes werken.

Eoly Coöperatie stelt windturbineprojecten open voor participatie. Beslis je om mee te investeren? Dan help je zo de energievoorziening in ons land te verduurzamen. Nadat de vergunningen van een nieuw windturbineproject verkregen zijn, kunnen eerst buurtbewoners een aandeel van de Coöperatie kopen. Daarna wordt de kapitaalophaling opengesteld voor alle andere geïnteresseerden. De coöperatie investeert vervolgens het verzamelde bedrag in een windturbine.

De link tussen Eoly Coöperatie en Eoly Energy? Eoly Energy zorgt voor de nodige studies, voorbereidingen en de bouw van de windparken. Op die manier wordt het risico en de voorgaande financiering van de ontwikkeling door Eoly Energy gedragen. Eens de vergunningen er zijn, start de bouw van het windpark. Eoly Coöperatie wordt daarna eigenaar van een turbine.

Word mede-eigenaar van de windturbines

Als coöperant bouw jij mee aan het energielandschap van de toekomst. In ruil daarvoor krijg je inzeg in de projecten en deel je in de opbrengst van de windturbine. En wind is veel waard: een aandeel heeft een gemiddelde opbrengst die groter is dan die van je spaarboekje. De voorbije jaren lag ze tussen vijf en zes procent.


BEKIJK DE WINDPROJECTEN

De voordelen

Voordeel 1: Transformeer je eigen buurt

In een windenergieproject stappen, heeft meer impact dan je denkt. Je mobiliseert namelijk anderen om hetzelfde te doen en brengt zo je hele buurt in beweging. Samen ga je voor een schoner, ambitieuzer en groener energienetwerk. Als omwonende krijg je als eerste de kans om je aan te sluiten. Eoly Coöperatie geeft namelijk prioriteit aan de inwoners van de gemeente waar het project zich bevindt.

Voordeel 2: Deel in de winst

Eoly Coöperatie geeft ook je spaarcenten wind in de rug. Als aandeelhouder ben je mede-eigenaar van de windturbine en heb je recht op een dividend. In de laatste jaren was dit 5,50%. Dat kunnen we niet garanderen in de toekomst maar Eoly Coöperatie streeft wel naar een dividend van rond de 4%. Zo werk je op verschillende manieren aan een mooiere toekomst.   

Voordeel 3: Ga voor een veilige belegging

Eoly Coöperatie kan steunen op Eoly Energy dat de risico’s van de ontwikkeling van de windturbines draagt. Eoly Energy heeft namelijk de expertise en de middelen om projecten in goede banen te leiden. Een kapitaalophaling wordt pas georganiseerd nadat een project effectief klaar is om te bouwen. Bovendien worden opbrengsten en kosten van de turbines in een windpark over alle turbines gedeeld. Zo blijven de risico’s voor jou als mede-eigenaar minimaal. 

Voordeel 4: Investeer in de toekomst

Als coöperant investeer je in een betere toekomst voor iedereen. Je bouwt mee aan een groen, duurzaam energielandschap waar we allemaal beter van worden, want je draagt je steentje bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, en je steunt daarbij een lokale energieproducent.  

Bekijk de bepalingen en voorwaarden van aandeelhouderschap 

Rebaix

Sinds begin dit jaar is het Eoly-windpark in Rebaix officieel up and running. Dat bevestigen de veelbelovende cijfers uit het Henegouwse: in de eerste twee maanden van 2021 produceerde onze turbine tijdens een testrun exact 882 MWh aan duurzame stroom. De opwekker van deze groene elektriciteit? De imposante windturbine van het type VESTAS V117-3.45 MW met een totale hoogte van 150 meter en een rotordiameter van 117 meter.


 • 3 windturbines

 • 4,3 miljoen

 • februari 2021


UPDATES VAN REBAIX

Aandeelhoudersinformatie

2021

Notulen AV Eoly Coöperatie

Op donderdag 3 juni 2021 heeft de Algemene Vergadering van aandeelhouders plaatsgevonden in aanwezigheid van alle bestuurders van de vennootschap en de commissaris van de vennootschap, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, indirect vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts.


Download

2021

Jaarverslag Eoly Coöperatie

Jaarverslag over het derde boekjaar van de erkende coöperatieve vennootschap Eoly Coöperatie, dat werd afgesloten op 31 december 2020.


Download

2021

Statutenwijziging Eoly Coöperatie

De statuten werden gewijzigd bij: Akte verleden voor meester Willem MUYSHONDT, notaris te Halle, op 3 juni 2021, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2021, onder nummer 21335553.


Download

2021

Huishoudelijk reglement Eoly Coöperatie

Het Intern Reglement treedt in werking vanaf 3 juni 2021.
De opmaak of wijziging van het Intern Reglement gebeurt door de Raad van Bestuur en dient te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering volgens de beslissingsprocedure zoals beschreven in artikel 30 van de statuten in de gevallen bij wet bepaald.


Download

Vragen?

  Voornaam*
  Naam*
  E-mail*
  Telefoon*
  Stad / gemeente
  Land
  Onderwerp
  Je vraag*